Zapewniamy ciągłość edukacji na najwyższym poziomie w zgodzie z założeniami pedagogiki Montessori i z podstawą programową MEN.